โอนชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายประโยชน์ สุขขะนิวาสน์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก

เลขบัญชี 550 2 37735 1